Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.
Janusz Krawczak @jankra

Tutaj lub poprzez stronę superreporter.pl możesz zbierać fundusze na własne przedsiębiorstwo społeczne, które pobudzi przedsiębiorczość w twojej społeczności lokalnej

· Web · 0 · 0