Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.
Janusz Krawczak @jankra

TEORIA i PRAKTYKA
Technologia informacyjna - mgr inż. Piotr Sielicki

Kanały Komunikacji

Werbalny (słowa i dźwięki 35%)
---------------------------------
niewerbalny (język ciała, wizualny, zapachowy i inne 65%)

Teoria komunikacji - Wykład

WYGRAJMY PRZYSZŁOŚĆ - Najlepszą formą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

superreporter.com.pl
link ważny do 29 lipca.

· Web · 0 · 0