Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.
Janusz Krawczak @jankra

TEORIA I PRAKTYKA

Dedinicja pojęcia "komunikacji" {łac. comunicatio)
- jest to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć itp., za pomocą symboli tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk
- to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywania symbolicznych komunikatów.
- to doprowadzenie do wspólnego rozumienia określonych treści.

Zostań Przedsiębiorcą i twórz swoją przyszłość.
superreporter.com.pl/

· Web · 0 · 0