Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.

Janusz Krawczak

Witam wszystkich moich znajomych na tym portalu

Praca z Domu
Kampania pozyskująca do Twojej struktury osoby chcące założyć sklep internetowy.

guar.me/062p/23533
Na stronie z podziękowaniem jest rezerwacja miejsca na płatnych webinarach za 7 zł i z tego otrzymujesz 100% prowizji!

Tutaj lub poprzez stronę superreporter.pl możesz zbierać fundusze na własne przedsiębiorstwo społeczne, które pobudzi przedsiębiorczość w twojej społeczności lokalnej

Jak było?
Planowanie

Jak jest?
improwizacja.

Jak będzie?
impulsywność.

Jak mam?
superreprter.pl

Jak było?
zorientowanie na plan

Jak jest?
zorientowanie na intuicję

Jak będzie?
zorientowanie na przypadek

Jak mam?
zorientowanie na ...................
superreporter.pl

TEORIA i PRAKTYKA
Technologia informacyjna - mgr inż. Piotr Sielicki

Kanały Komunikacji

Werbalny (słowa i dźwięki 35%)
---------------------------------
niewerbalny (język ciała, wizualny, zapachowy i inne 65%)

Teoria komunikacji - Wykład

WYGRAJMY PRZYSZŁOŚĆ - Najlepszą formą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

superreporter.com.pl
link ważny do 29 lipca.

TEORIA I PRAKTYKA

Dedinicja pojęcia "komunikacji" {łac. comunicatio)
- jest to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć itp., za pomocą symboli tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk
- to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywania symbolicznych komunikatów.
- to doprowadzenie do wspólnego rozumienia określonych treści.

Zostań Przedsiębiorcą i twórz swoją przyszłość.
superreporter.com.pl/